Het Groninger Museum & Museum de Fundatie slaan de handen ineen en openen een dubbelexpo over het Duits expressionisme.
Onder de titels ‘Wilden – Expressionisme van de ‘Brücke’ en de ‘Der Blauwe Reiter’ en ‘Nieuwe Wilden- Duits neo – expressionisme uit de jaren ’80’ presenteren het Museum de Fundatie en het Groninger Museum een dubbeltentoonstelling gewijd aan het 20ste-eeuwse expressionisme in Duitsland.

Museum de Fundatie toont het expressionisme uit het begin van de eeuw. In het Groninger Museum staat het neo-expressionisme uit de jaren ’80 centraal. Ondanks het grote verschil in tijd tussen beide bewegingen, hebben ze één belangrijk ding gemeen: artistieke vrijheid zonder compromis. In deze video reflecteren museumdirecteuren Ralph Keuning (Museum De Fundatie) en Andreas Blühm (Groninger Museum) op de samenwerking en samenkomst van de twee expositie.