Vanaf 28 oktober 2023 t/m 31 maart 2024 presenteert het Fries Museum een tentoonstelling rondom de winnaar van de GERRIT BENNERprijs 2023. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan kunstenaar Kinke Kooi (Leeuwarden, 1961), als bijzondere waardering voor haar oeuvre. Al ruim veertig jaar tekent Kooi datgene wat wringt. In weelderige tekeningen en schilderijen onderzoekt ze haar eigen ongemak en duikt ze zowel in ‘beschamende’ zaken als vetkwabben en menstruatie, als in abstractere onderwerpen als ‘het dictaat van de goede smaak’. Samen vormen haar werken een zacht pleidooi voor subtiliteit en acceptatie. Een ode aan wat vaak niet wordt getoond of niet wordt gezien.