Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof heeft een achtkoppige kinderdirectie. Het directieteam helpt met kindervraagstukken in het museum, bijvoorbeeld bij activiteiten. Bovendien zorgt het voor meer diversiteit omdat er jongens en meisjes van verschillende leeftijden in plaatsnemen. Het directieteam bestaat uit acht kinderen van de Albertine Agnesschool in Leeuwarden. Het betreft leerlingen die eerder gekozen zijn in de leerlingenraad van de school. Ze zitten in de groepen vijf tot en met acht. Bekijk onderstaand het filmpje waar ze hun collega-museummedewerkers ondervragen over wat ze nu eigenlijk doen.