Auguste Rodin (1840-1917) is de grootste beeldhouwer van de moderne tijd. In deze tentoonstelling waren ruim 140 kleine en grote beelden en 20 werken op papier te zien. De expositie toonde niet alleen de geïdealiseerde vormen van het menselijk lichaam in het werk van Rodin, maar ook het maakproces ervan. Aan de hand van gipsen en bronzen beelden, waaronder bekende werken als De Denker en Balzac, marmeren figuren, keramiek en nooit eerder vertoonde foto’s, werd zijn werkproces uitvoerig toegelicht.