Kunstenaar Natasja Kensmil (Amsterdam, 1973) maakt in opdracht van het Fries Museum een nieuw werk voor de tentoonstelling Icons. Aan de hand van bijna honderd meesterwerken onderzoekt de tentoonstelling het complexe en fascinerende genre van de portretkunst. Kensmil is uitgenodigd om nieuw werk te maken naar aanleiding van een groepsportret van Friese stadhouders en hun bedienden uit de collectie van het Fries Museum.

Het afgelopen jaar werd het Fries Museum geconfronteerd met vragen over een groepsportret uit de schenking door koning Willem III. Het portret van Pieter Nason uit ca. 1662-1670, dat zich in de lambrisering van het voormalige Stadhouderlijke Hof bevindt, toont vier machtige graven uit het huis van Nassau-Dietz en Nassau-Siegen. De neven worden geflankeerd door drie naamloze jonge bedienden uit de huishouding van de geportretteerden. Vooral de aanwezigheid van de Zwarte page in het midden van het schilderij roept terechte vragen op. Waar de graven met naam en toenaam vermeld worden – Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) zelfs in rode letters, vermoedelijk omdat hij de opdracht voor het portret gaf – blijven hun bedienden ongeïdentificeerd. Het Fries Museum heeft Natasja Kensmil gevraagd om met een nieuw kunstwerk op dit portret te reflecteren. De opdracht aan Kensmil, die in haar werk onderzoekt hoe historische machtsfiguren en -verhoudingen een betekenis krijgen in het heden, past bij uitstek bij de tentoonstelling Icons en is ook op lange termijn van belang voor het verbreden van de blik op de portrettencollectie.

Editing: Marnix Sixma