Lennart Lahuis: Constant Escapement. De tentoonstelling draait om vergankelijkheid, erosie en tijdelijkheid. Gelijktijdig is in het Keramiekmuseum Princessehof een serie werken te zien waarin de kunstenaar monumentale kleiwerken uit zijn Brexit-serie presenteert.