Anna Maria van Schurman heeft als kind vermoedelijk gewoond in de Martenastins, toen haar vader en broer in Franeker studeerden.

Anna Maria van Schurman was de eerste vrouw die in Nederland aan een universiteit gestudeerd heeft. Dat was niet in Franeker, toen was ze nog te jong, maar aan de universiteit van Utrecht.

Als kind bleek al dat Anna Maria zeer getalenteerd was. Zo leerde zij Latijn, wat voor een vrouw in die tijd zeer uitzonderlijk was. Daarnaast bestudeerde zij verschillende andere talen zoals Grieks, Hebreeuws, Aramees, Syrisch en Ethiopisch. Haar doel was om de Bijbelteksten in de originele taal te kunnen lezen.

Editing: Olaf Rigter