Op maandag opent het museum de deuren speciaal voor de Alzheimer-groep. Het museum is dan gesloten voor andere bezoekers. Op de tentoonstellingsruimte is het een rustige en veilig sfeer. Onnodige geluiden en indrukken worden vermeden. De museumdocent betrekt de bezoekers intensief bij het kijken naar de kunstwerken. Inmiddels is gebleken dat het kijken naar kunst het welbevinden van mensen met Alzheimer verhoogd, maar dat ook de relatie met hun mantelzorger wordt verbeterd.

De rondleiding duurt ongeveer 1 uur, afhankelijk van de behoefte en de spanningsboog van de bezoeker. Na de rondleiding is het mogelijk om zelf creatief bezig te gaan. De ervaring leert dat het heel fijn is om het geziene op een actieve manier te verwerken. Dit gebeurt in dezelfde vertrouwde groep. Een gespecialiseerde museumdocent neemt dit deel voor haar rekening.

De kunstwerken van de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg zijn gemaakt in Groningen en haar Ommelanden en zijn vanwege de herkenbaarheid bij uitstek geschikt om als uitgangspunt te nemen voor de bezoekers met Alzheimer.