Interviewproject Groninger Museum

Sije werkt aan een omvangrijk interviewproject rond de tentoonstelling Romantiek van het Noorden. Bezoekers van verschillende leeftijd en achtergrond worden bevraagd over hun ontmoetingen met de schilderijen. Hans licht hier alvast een tipje van de sluier….

Mata Hari – Fries Museum

Sije dompelde zich met de camera onder in de turmulente geschiedenis van de mysterieuze Mata Hari. De internationaal geroemde tentoonstelling in het Fries Museum.